Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief?

De tips voor de beste sollicitatiebrief

Jij bent op zoek naar een stage of afstudeerstage. Doordat we al sinds 1998 hoogopgeleide studenten (HBO en WO) zoals jij helpen bij het vinden van hun ideale stage of afstudeerstage, weten we dat jullie moeite hebben met het schrijven van een sollicitatiebrief. Je bent namelijk niet de enige die solliciteert op een vacature en moet je daarom onderscheiden van de rest! Jouw persoonlijke en overtuigende sollicitatiebrief zorgt ervoor dat jij onderscheidend bent ten op zichte van je medestudenten. Dit kan al het geval zijn door de lay-out en inhoud van jouw sollicitatiebrief te laten aansluiten bij het bedrijf. Hieronder hebben we een aantal toffe tips op een rijtje gezet zodat jij de ideale sollicitatiebrief de deur uit doet.

1. De ideale opmaak van jouw sollicitatiebrief

 • Gegevens afzender: naam, adres, woonplaats, eventueel jouw telefoonnumer en/of e-mailadres

 • Gegevens geadresseerde: Aanhef persoon (t.a.v.) en voorletter met achternaam, adres, plaatsnaam. Eventueel mag het telefoonnummer en/of e-mailadres worden toegevoegd

 • Plaatsnaam en datum: Rechts uitlijnen, bijvoorbeeld: 's-Hertogenbosch, 1 januari 2016

 • Onderwerp: Beschrijf het onderwerp van je sollicitatiebrief in 7 woorden. Wees meteen creatief! Mocht het een open sollicitatie zijn kan je deze zin achterwegen laten

 • Aanhef: Naar een onbekende geadresseerde schrijf je: ''Geachte meneer/mevrouw''. Naar een bekende geadresseerde schrijf je: ''Beste meneer achternaam''

 • Inhoud: De kern van je boodschap bestaat in drie delen: de inleiding, het midden en het slot. Zorg ervoor dat in het slot jouw handtekening en naam staan. Ben je de brief gestart met 'Geachte', dan sluit je af met 'Hoogachtend'. Ben je begonnen met 'Beste', sluit je de brief af 'Met vriendelijke groet'.

 • Bijlage(n): Je schrijft, links uitgelijnd: ''Bijlage: Curriculum Vitae''

2. Inhoud van jouw ideale sollicitatiebrief

Onderstaand is kort samengevat wat je het beste als leidraad kan hanteren tijdens je sollicitatiebrief.

Inleiding: Zorg voor een orginele aanleiding voor je sollicitatie en geef aan dat je weet om wat voor bedrijf en functie het gaat. Verwijs naar de bron waar je de vacature gezien. Stel jezelf voor: wie ben je, wat studeer je en waar woon je.

Midden: Hier onderbouw je jouw motivatie voor de functie en werkzaamheden. Bovendien geef je aan waarom jij juist bij deze organisatie past. Geef aan waar je goed in bent en welke opleiding je volgt, ervaring en kennis, en refereer naar persoonlijke eigenschappen. Welke eigenschappen kun je inzetten binnen dit bedrijf?

Slot: zorg dat je slot kort maar krachtig is. Het slot hoeft niet uit ellenlange zinnen te bestaan. Denk aan een zin als: ''Graag zou ik in een persoonlijk gesprek met u mijn sollicitatie naar de genoemde functie nader willen bespreken''.

3. Aandachtspunten sollicitatiebrief

Schrijfstijl

 • Zorg voor een kort en bondige sollicitatiebrief. Je moet namelijk de interesse van de recruiter wekken
 • Schrijf in de actieve vorm, vermijd de lijdende vorm (worden) en hulpwerkwoorden zoals: zullen, willen en kunnen
 • Gebruik positieve woorden
 • Schrijf in de ik-vorm, maar open nooit een zin met 'ik'
 • Vermijd uitroeptekens
 • Pas je schrijfstijl aan de vacaturetekst of oranisatie aan, bijvoorbeeld formeel of informeel
 • Zorgen dat er GEEN spelfouten in je sollicitatiebrief voor komen
 • Laat andere mensen jouw sollicitatiebrief nalezen

Lay-out

 • De lay-out van jouw ideale sollicitatiebrief moet aan de volgende eisen voldoen:
 • Je brief mag niet langer zijn dan anderhalf A4 een moet enkelzijdig bedrukt zijn
 • Lijn de tekst niet uit, het is namelijk een persoonlijke tekst
 • Tussen de inleiding, het middenstuk en het slot hoort een witregel
 • Onder je handtekening schrijf of typ je nog eens je naam

Inhoud

 • Een eventueel ''kennisgat'' hoeft geen reden tot afwijzing te zijn: als je aangeeft dat je kennis te willen bijspijkeren dan kan het zelfs je motivatie onderstrepen
 • Door aan te geven wat je huidige persoonlijke activiteiten zijn, geef je een eigen draai aan je brief!
 • Toon interesse in de organisatie en de producten/diensten