Een goede voorbereiding is het halve werk!

In gesprek met de begeleider van school

Na de eerste weken is het tijd om kennis te maken met de begeleider vanuit de opleiding van jes tagiar. In deze tips geven we je als stagebegeleider een aantal tips voor de voorbereiding op dat gesprek én voor een uiteindelijk effectief resultaat.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Vaak is de verwachting dat jouw stagiair zelf een agenda maakt met punten die besproken worden. Zo zijn jij, de stagiair én de begeleider vanuit school goed op de hoogte van de structuur van het gesprek.

Wellicht is het ook fijn als je weet wie de derde gesprekspartner is. Vraag de stagiair bijvoorbeeld naar het LinkedIn profiel van de begeleider zodat je voorbereidt bent op de achtergrond van dit persoon. Wel zo fijn!

Als laatst is het verstandig om het beoordelingsformulier vanuit de opleiding goed door te nemen. Zo heb je een beeld bij wat er verwacht wordt binnen de stageopdracht van je stagiair. Wanneer je hier een vraag over hebt kun je deze vervolgens meteen stellen tijdens het gesprek. Want je zult de schoolbegeleider hierna nog maar 1 á 2 keer zien.

Tijdens het gesprek

Het gesprek ziet er vaak als volgt uit

  • Een korte introductie vanuit zowel jij als de stagebegeleider
  • De stagebegeleider geeft meer informatie over de stageperiode
  • De stageperiode stelt een aantal vragen aan jouw over de inhoud, begeleiding, stageopdracht, et cetera.

Het gesprek: heb je een meewerkstagiair?

Dan zal het vooral gan over de inhoudelijke projecten en taken die de stagiair op zich zal nemen. Daarnaast zal de focus van de schoolbegeleider ook liggen op de persoonlijke ontwikkeling van de stagiair. Verder worden persoonlijke leerdoelen besproken en op welke manier deze worden behaald.

Als laatst zal jouw rol in het totale plaatje worden behandeld. Zo heb je een beter beeld van waarin jij de stagiair kan ondersteunen tijdens zijn of haar stage.

Het gesprek: heb je een afstudeerstagiair?

Hierin wordt zowel de persoonlijke ontwikkeling als de inhoud van het onderzoek besproken. Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zal er worden gekeken naar de leerdoelen en de weg hiernaar toe.

Met betrekking tot het onderzoek zal er dieper worden ingegaan op de inhoud. Denk hierbij aan de kaders van het onderzoek, de hoofdvraag en de onderzoekmethodes. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op jouw bijdrage als stagebeleider: in hoeverre mag jij bijdragen aan het onderzoek?

Waarom jullie student via StudentenBureau?

Als bedrijf ondersteunen wij je bij het vinden van de best passende student. Ons gehele proces is gericht op de belofte die wij je maken: ‘Gegarandeerd en gemakkelijk een succesvolle student’. Hier horen uiteraard een aantal garanties bij die we je bieden:

Gegarandeerde goedkeuring

Gegarandeerde goedkeuring

Door onze kennis van goedkeuringstrajecten van stages garanderen wij dat de omschrijving die wij met jullie maken ook door school goedgekeurd wordt.
Gegarandeerde proeftijd

Gegarandeerde proeftijd

Op iedere student die start, krijgen jullie een proeftijd van twee weken na de start van de student. In die periode gaan wij opnieuw op zoek naar een passende student.
Gegarandeerde nazorg

Gegarandeerde nazorg

In de workshop stagemanagement van één middag delen we kennis hoe je in een half jaar meer rendement uit je stagiair kunt halen.
Gegarandeerde begeleiding

Gegarandeerde begeleiding

Tijdens de stage coachen wij de student d.m.v. coach- & skypegesprekken. Door deze begeleiding garanderen wij minimaal een 7 als resultaat!