HBO-student ICT is op zoek naar een stage per september, voor een periode van 20 weken, 3 dagen per week

Lhamo

Lhamo kan grote hoeveelheden data analyseren en daartussen verbanden leggen, om vervolgens ook voorspellingen te doen

Dit is Lhamo

Mag ik je voorstellen aan Lhamo? Een 21-jarige ICT student (afstudeerrichting Business, IT & Management) die per september mag gaan starten met het eerste traject van haar afstudeerjaar. Zij is voor 20 weken, 3 dagen per week, beschikbaar om aan de slag te gaan in de IT sector.

Lhamo heeft voor de opleiding gekozen, omdat zij altijd al interesse heeft gehad in technologische ontwikkelingen. Vroeger was ze bezig met het ontwikkelen van haar eigen website en ze volgden de ontwikkeling van applicaties en de trends daar omheen op de voet. Toen ook uit haar studiekeuzecheck naar voren kwam dat de opleiding ICT haar goed lag, was de keuze snel gemaakt.

Binnen de opleiding heeft Lhamo dus gekozen voor de afstudeerrichting BIM. Dit, omdat het uitvoeren van procesoptimalisaties haar heel erg aanspreekt. Daarnaast vindt ze ook alles rondom data erg interessant. Het is voor een bedrijf niet altijd duidelijk waar bepaalde knelpunten liggen. Door data te gebruiken, verbanden te leggen en aan de hand daarvan voorspellingen te doen, kunnen processen eenvoudig verbeterd worden.
Programmeren vindt ze iets minder interessant. Daarentegen vindt ze het wel leuk om bezig te gaan met managementmodellen.

Lhamo heeft in totaal drie grote projecten uitgevoerd, waarbij ze een ontwerpdocument voor een applicatie heeft gemaakt en een procesverbetering gemaakt
Deze projecten staan beschreven onder het kopje ervaring.
Lhamo heeft een externe minor over data analyseren gedaan in Korea. Dara kreeg ze grote hoeveelheden gegevens die ze allemaal in grafieken moest zetten. Zijn daar verbanden in te herkennen? En kunnen daar voorspellingen mee gemaakt worden?
Daarnaast kreeg ze tijdens de minor ook vakken als international business.

Medestudenten omschrijven Lhamo als een beetje verlegen, waardoor ze veelal zelfstandig werkt. Ze pakt haar taken erg serieus op en kan omgaan met veel verantwoordelijkheid. Binnen een team zorgt ze er voor dat iedereen volgens planning werkt en dat alles duidelijk is voor ieder teamlid.
Lhamo zou haar spreekvaardigheid willen verbeteren om een bedrijf te kunnen overtuigen van het advies. Dit kan nog beter, omdat zij sinds 9 jaar in Nederland is.

Kan Lhamo ondersteuning bieden binnen jullie organisatie?

Dit kan Lhamo voor je doen

;

Waarom je deze kandidaat in je team wil hebben

Lhamo heeft samen met haar teamgenoten een adviesrapport geschreven voor Waterschap Zuiderzeeland. De opdracht was om te kijken hoe het proces van wateraanvoer efficiënter kan d.m.v. een app. De wateraanvoermedewerkers waren namelijk veel tijd kwijt aan door het gebied heen en weer te rijden om stuwputten open te zetten voor de boeren die water hebben aangevraagd. Dat kwam omdat ze niet van te voren wisten wie er allemaal water ging aanvragen en daardoor reden ze soms van gebied A naar B en dan weer naar A. Haar taak was om het huidige proces in kaart te brengen, de requirements vast te stellen, en bepalen welk van de twee systemen, Betty Blocks en Esri, beter geschikt was om daarmee de applicatie te bouwen. Daarvoor heeft ze interviews gedaan met boeren, wateraanvoermedewekers en systeembeheerders. Ook heeft ze boeren geënquêteerd om te achterhalen wat zij in de app terug wilden zien. Daarna heeft ze samen met haar team een onderzoeksrapport, advies rapport en een ontwerp document voor de applicatie opgeleverd.

Lhamo heeft samen met haar twee teamgenoten een systeem gebouwd voor Commercium. Dat gebeurde in twee fases/projecten. In de eerste fase deed ze onderzoek naar eisen en wensen van het systeem en bijbehorende functionaliteit. Vervolgens in de tweede fase heeft ze samen met haar team het systeem gebouwd en geïmplementeerd aan de hand van onderzoeksresultaten. Commercium is een consultancy bedrijf en geven adviezen op het gebied van verkopen, ondernemen en managen. Een klant krijgt een formulier toegestuurd na het bellen voor een intake gesprek. Daarna werd er een rapport geschreven op basis van intake gesprek en de antwoorden uit het formulier. Dat werd allemaal handmatig gedaan. Haar taak was om het bovengenoemde proces te digitaliseren/automatiseren. Daarvoor werd eerst het proces in beeld gebracht en vastgelegd welke gegevens er nodig waren om het systeem te bouwen. Daar kwam uit dat het mogelijk was om aan de van de antwoorden uit het formulier een voorlopige rapportage te laten genereren door het systeem. Toen heeft ze een website gebouwd met php. Door die website hoeft het bedrijf alleen maar een nieuwe klant aan te melden en na te lopen of de automatisch gegeneerde rapport klopt.