Zelfverzekerde Zoila per direct beschikbaar voor een communicatie startersfunctie

Zoila

Zoila kan aan de slag met het maken van content, schrijven van teksten en andere marketingcommunicatie werkzaamheden

Dit is Zoila

Maak kennis met Zoila! Deze dame is per direct op zoek naar een startersfunctie op het gebied van marketingcommunicatie. Zoila start het liefst met 32 uur, maar 40 uur is zeker niet uitgesloten. Ze komt graag terecht in een veelzijdige functie met doorgroeimogelijkheden.

Na haar middelbare school is Zoila begonnen aan de opleiding communicatiewetenschappen aan Universiteit van Amsterdam. Die keuze kwam niet echt uit de lucht vallen. Zoila was namelijk altijd al bezig met social media, influencermarketing en communicatie. Deze studie paste haar dan ook als gegoten. Op dit moment kijk Zoila met tevredenheid terug op haar opleiding, al had ze wel wat meer praktijkervaring willen opdoen.

Wat Zoila leuk vond aan heet opleiding waren onderwerpen als marketing, politieke communicatie en journalistiek. Hoewel ze achteraf wat meer praktijkervaring had willen opdoen, was het niet alleen maar theorie tijdens de opleiding. Zoila heeft voor vrijwel elk vak een onderzoek moeten uitvoeren en ze heeft bovendien een stage gelopen. Tijdens die stage was ze vooral bezig met het opzetten van de marketing van haar stagebedrijf. Ze heeft de website verder opgezet, creëerde content, was verantwoordelijk voor de social media en schreef nieuwsbrieven. Daarnaast werkte ze aan communicatie strategieën voor de klanten.

In haar nieuwe baan zoekt Zoila diversiteit in haar werkzaamheden. Wat die werkzaamheden precies inhouden, ligt wat haar betreft nog redelijk open. Zolang het maar op het gebied van marketingcommunicatie of bijvoorbeeld PR is!

Zijn jullie op zoek naar een gedreven, gemotiveerde en gedisciplineerde starter? Ga dan zeker eens in gesprek met Zoila!

Dit kan Zoila voor je doen

- Social mediabeheer
- Website beheer
- Opzetten van communicatiestrategieën
- PR
- Contentcreatie

Waarom je deze kandidaat in je team wil hebben

Tijdens een stageperiode bij Holland Partners heeft Zoila voor verschillende projecten een communicatiestrategie bedacht en uitgewerkt. Één van de projecten focust op de talentontwikkeling voor kwetsbare jeugdigen. Deelname aan extra-curriculaire activiteiten kan een waardevolle bijdrage leveren aan de brede ontwikkeling van kinderen. Het draagt onder andere bij aan betere schoolprestaties, groei op de sociale ladder en vergroot de maatschappelijke betrokkenheid. Kwetsbare jeugdigen krijgen vaak niet de kans om deel te nemen aan extra-curriculaire activiteiten. Economisch kapitaal is de grootste barrière voor kwetsbare jeugdigen om deel te nemen aan extra-curriculaire activiteiten. Het project wil jeugdigen uit achterstandswijken die normaal gesproken niet de kans hebben, nu juist de kans bieden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zij willen een blikverruimende werking creëren waarin jeugdigen met minder kansen hun talent kunnen ontwikkelen en hierdoor als katalysator en voorbeeld voor hun omgeving te fungeren, om daarmee kansenongelijkheid onder jongeren tegen te gaan.
Het project wil dit realiseren door een laagdrempelige methode te ontwikkelen om jeugdigen in kwetsbare posities te ondersteunen in de ontwikkeling van hun talent (sport, taal, muziek, creativiteit) en maatschappelijke betrokkenheid.

Hierbij heeft Zoila de doelgroep beschreven en uitgewerkt hoe deze doelgroep bereikt kan worden middels een communicatiestrategie.
Het doel van de communicatiestrategie is om kwetsbare jeugdigen en hun ouders/opvoeders in de volgende drie wijken in Den Haag te bereiken: Laakkwartier, Schilderwijk, Transvaal. Hier wordt ingezet op een participatiestrategie. Daarnaast is er een communicatiestrategie voor het aansporen van leraren om hun lessen ook vrijwillig aan te bieden en/of tegen een gereduceerd tarief in het vouchersysteem. Hier wordt gebruik gemaakt van de AEDC-methode.