Vlotte en enthousiaste student commerciële economie zoekt per september een uitdagende marketing/communicatie stageplek waar hij voor 20 weken aan de slag kan met verschillende marketing gerelateerde werkzaamheden.

Thom

Thom kan tijdens zijn stage aan de slag met verschillende marketing/communicatie gerelateerde vraagstukken! Zo heeft hij tijdens zijn studie al ervaring op gedaan met sponsoring, h…

Dit kan Thom voor je doen

;

Waarom je deze kandidaat in je team wil hebben

Strategisch Marketingplan Thom en zijn groepsgenoten hadden de taak om een probleemstelling voor VVV Venlo te analyseren en hier vervolgens een activatieplan voor te schrijven. De probleemstelling luidde als volgt: ‘’Hoe kan VVV binnen twee jaar, 400 meer bezoekers uit gezinnen met kinderen van 6 tot en met 16 jaar per wedstrijd verwelkomen, uit de regio van 15-20 kilometer rondom de club.’’ Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden is er eerst onderzoek gedaan naar fan engagement in het theoretisch kader. Hierin kwam naar boven dat fan engagement ingedeeld kon worden door middel van het PCM model. Vervolgens is er onderzocht welke waarden er voor VVV belangrijk zijn, en wat er momenteel goed en minder goed gaat. De resultaten zijn verwerkt in de interne analyse. Hierna kwam de benchmark aan bod, waarin is onderzocht wat andere organisaties doen op het gebied van fan engagement. Hierin kwamen activaties naar boven van andere clubs die ook relevant kunnen zijn voor VVV. Na het theoretisch kader, de interne analyse en de benchmark, kwam de afnemersanalyse aan bod. Hiervoor was er een enquête afgenomen in Venlo om de wensen en behoeften van de mensen daar goed in beeld te kunnen brengen ten opzichte van VVV. Deze data zijn verwerkt in het programma SPSS. Op basis van deze informatie zijn de gegevens gesegmenteerd. Ten slotte is er een conclusie geschreven en is op basis daarvan het activatieplan opgesteld. Door middel van de ‘VVV League’ ervaren kinderen de club VVV en spelen ze een wedstrijd in het stadion. Via persoonlijke benadering van spelers, na afloop van de VVV League, worden de kinderen gevraagd om naar het stadion te komen.

Thom heeft samen met twee groepsgenoten het project online campagne uitgevoerd in opdracht van Condizionati.nl, een Italiaans bedrijf dat airconditioning en kachels verkoopt. Het bedrijf had weinig bezoekers op de Nederlandse website, dus aan ons de taak om dat onder handen te nemen. Hiervoor werd er een bedrag verstrekt van 250 euro. Doordat de doelgroep vooral via Google zoekt naar airco’s en kachels, hebben de studenten besloten om de campagne via Google Ads op te zetten. De campagne heeft een maand gelopen. De verschillende type airco’s en kachels zijn in Google Ads verwerkt bij zoekwoorden. Daarnaast is er geadverteerd met twee banners, één voor kachels en één voor airco’s. Halverwege de campagne zijn er wat aanpassingen gedaan om de campagne te optimaliseren. In een maand tijd zijn de zoekwoorden en advertenties 170.000 keer vertoond en is er 2.500 keer op geklikt. Mede hierdoor is de campagne uitstekend verlopen en heeft Condizionati ook besloten om het door te zetten. Hiernaast heeft Thom tijdens dit project nog extra aandacht besteed aan Online Marketing. Hij heeft een cursus gevolgd via Google en hierdoor het certificaat: de basisprincipes van Online Marketing bemachtigd