Logistieke student is per september beschikbaar om te starten met zijn derdejaars onderzoekstage! (Regio Rotterdam)

Melvin

Dit is Melvin

Mag ik je voorstellen aan de 19 jarige Melvin? Hij studeert Logistics Management aan de Hogeschool van Rotterdam en zal per september starten met zijn derdejaarsstage. Na het afronden van de HAVO is Melvin gestart de opleiding International Business & Management. Al snel bleek dat deze richting voor hem niet helemaal passend was, hij vond de opleiding te breed en niet specifiek genoeg. Tijdens een van zijn vakken heeft hij te maken gehad met logistiek en dat vond hij wel erg leuk. Nu zit hij in zijn tweede jaar van de opleiding Logistics Management en is hij erg blij dat hij de keuze heeft gemaakt om over te stappen. Nog steeds gaat hij commercieel te werk, dit omdat hij vaak met verschillende partijen moet samenwerken.

Voor zijn stage wil Melvin graag aan de slag met warehousing of orderpick optimalisatie. Hij is graag praktijkgericht bezig en haalt dus ook veel energie uit het maken van zijn projecten. Tijdens zijn stage wil hij gaan leren hoe hij beter en duidelijk het proces kan omschrijven. In de huidige projecten pakken groepsgenootjes dit vaak op, hierdoor heeft Melvin er nog niet echt focus op gehad. Hij heeft erg veel zin in zijn stageperiode, maar een klein beetje spanningen horen daar ook wel bij. Hij hoopt ook in de eerste weken voldoende wegwijs gemaakt te worden voordat hij volledig zelfstandig aan de slag moet. Na het afronden van zijn opleiding wil hij graag aan de slag als logistiek consultant aan de slag. Of hij hiervoor nog wil gaan doorstuderen weet hij nog niet zeker.

In zijn vrije tijd is Melvin vaak op het voetbalveld te vinden, gaat hij samen met zijn vriendin uiteten of is hij met vrienden in de kroeg te vinden. Bovenaan zijn bucketlist staat een mooie reis maken naar Australië, wellicht wil hij daar zelfs zijn minor gaan volgen!

Dit kan Melvin voor je doen

- Warehouse optimalisatie
- Voorraadbeheer
- Excel
- Microsoft Access

Waarom je deze kandidaat in je team wil hebben

Gedurende dit project heeft Melvin in groepsverband een casus van de Hogeschool Rotterdam moeten maken. In de casus wars Melvin werkzaam voor een bedrijf dat inslag, opslag en transport voor andere bedrijven regelden. Gedurende dit project moest Melvin onderzoeken of een fictief bedrijf geïntegreerd kon worden. Toen dit mogelijk was moest er een transportplanning worden gemaakt op basis van de dag vraag. Hier moest ook een orderpickplanning op worden gemaakt. Uiteindelijk is er een kosten en batenanalyse opgesteld om te kijken hoeveel winst er is gemaakt.

Melvin heeft in zijn 2e studiejaar een extern project uitgevoerd bij Green Partners (in groepsverband) . In deze bloemendistributie omgeving heeft Melvin gekeken of voicepicking geïmplementeerd moet worden, om zo het proces efficienter te laten verlopen en onderzoeken of er een kostenbesparing optreedt.
Melvin heeft een huidige analyse gemaakt om vervolgens de effecten van voicepicking te onderzoeken. Hierna is een conclusie geschreven en een kosten en batenanalyse opgesteld. Er is een afsluitende presentatie gegeven aan de directie van Green Partners.