Tim, een student HBO-ICT Software Engineering op zoek naar een bijbaan

Tim

- Data science / AI gerelateerde projecten oppakken - Programmeren in Python, Javascript en Java

Dit is Tim

Tim is een altijd vrolijke, harde werker met een passie voor programmeren. Momenteel is hij bezig met zijn derde jaar van de opleiding Software Engineering. In korte tijd heeft hij programmeren zich eigen gemaakt en zichzelf ontwikkeld tot High Potential programmeur. Zo kan hij programmeren in Python, Java en Javascript. Om zich verder te ontwikkelen wilt hij na zijn stage graag bij een gave organisatie aan de slag om deze voor 12-18 uur te ondersteunen bij Data Science / AI / ML gerelateerde projecten.

Tim is te omschrijven als leergierig, kalm, sociaal en een echte teamspeler.

Dit kan Tim voor je doen

- Software ontwikkelen in Python, Javascript, Java of HTML/CSS
- Werken met frameworks als Angular en Spring
- Data Science / ML / AI projecten oppakken die anders op de plank blijven liggen

Waarom je deze kandidaat in je team wil hebben

Tim heeft niet stilgezeten tijdens zijn opleiding. Zo is hij momenteel bezig met een project voor Tilaa. Dit is een cloud hosting provider gespecialiseerd in het verhuren van VPS (Virtual Private Servers). De Hypervisors, of anders, de fysieke hardware waar deze VPS op staan kunnen overbelast raken omdat een klant plots extra CPU-kracht vraagt. Dit levert als volgt extra tickets op bij support. Tim past Machine Learning toe waardoor het gebruik van een klant worden voorspelt en de VPS van te voor naar een legere Hypervisor kan worden verplaatst. Voor dit project gebruikt hij Python met libraries als Numpy, Pandas, Scikit-Learn en Keras. Daarnaast draait het project op een VPS met het besturingssysteem CentOS Linux. De data komt van een Prometheus time-serie database.

Tevens heeft hij een groepsproject uitgevoerd vanuit zijn studie. De opdrachtgever was het olympisch zeilteam van Nederland. Hierin heeft Tim dashboards ontwikkeld waarin het zeilteam een geschikte trainingslocatie kan vinden voor aankomende wedstrijden. In deze grafieken werden weersvoorspellingen met elkaar vergeleken. Dit project is geschreven in Python met libraries als Numpy, Pandas, Matplotlib. De data is verwerkt met MySQL en het geheel is gedeeld met het framework Streamlit. Het team heeft gewerkt met de SCRUM methode.

Ook heeft hij voor de GGD een groepsproject uitgevoerd. Hiervoor heeft hij een webapplicatie gebouwd. Met deze webapplicatie kunnen bezoekers de huidige luchtvervuiling in hun regio opzoeken. Dit project is ontwikkeld door middel van het framework Angular. Dit bestaat uit Typescript, HTML en CSS. Data is verwerkt met MySQL en het team heeft SCRUM gewerkt.