Werktuigbouwkundige student beschikbaar voor een onderzoeksvraagstuk! (Regio Amsterdam)

Youp

Youp kan aan de slag met Solidworks, Matchad & Codesys!

Dit is Youp

Maak kennis met de technicus Youp! Youp is per direct op zoek naar een afstudeerstage voor zijn opleiding werktuigbouwkunde. Hij is twintig weken lang beschikbaar voor een uitdagend vraagstuk!

Youp heeft altijd in Groningen op kamers gewoond en woont momenteel in Amsterdam! In leerjaar twee vond hij het enorm lastig om te zien dat hij ten opzichte van zijn klasgenoten erg sociaal en communicatief vaardig was. Hij woonde op kamers en de meeste klasgenoten gingen met de bus naar huis. Hij heeft daarom 2 jaar de tijd genomen om een studievereniging op te zetten. Dit is met succes gelukt! Nu heeft de studievereniging 350 leden. Met deze vereniging wilde Youp ervoor zorgen dat er zowel tussen studenten onderling als tussen studenten en het technisch werkveld interactie zou ontstaan. Hij heeft verschillende lezingen, excursies, netwerkborrels etc opgezet.

De studie werktuigbouwkunde heeft hij gekozen omdat hij zijn creatieve skills hier goed mee kan combineren met de technische kennis. Vakken zoals: duurzaam ontwerpen, materiaalkunde, thermodynamica en de skills vakken (Solidworks) spraken hem het meeste aan.

Youp zou graag later aan de slag gaan als dredging engineer of sales engineer! Woorden die Youp omschrijven zijn: creatief in het bedenken van oplossingen maar ook is hij graag actief bezig met het spelen van gitaar, tekenen maken en het bedenken voor een beleid. Verder is hij breed geïnteresseerd, communicatief vaardig en ondernemend!

Waarom je deze kandidaat in je team wil hebben

Tijdens de eerste stage van de opleiding werktuigbouwkunde heeft Youp ervaring opgedaan bij een installatie advies bureau. Handberekeningen uitvoeren met betrekking tot de energie huishouding van, onder andere, ziekenhuizen en scholen waren de voornaamste werkzaamheden.

Relevante professionele ervaring is voor een groot gedeelte ook opgedaan tijdens het oprichten van studievereniging Tapp en de daaropvolgende anderhalve bestuursjaren. Ook het oprichten van het bijbehorend tijdschrift genaamd ''TappBlad'' (waar onder andere A.Hak in adverteerde) heeft hieraan bijgedragen. Inmiddels is het een gezonde vereniging met ongeveer 350 leden.

Internationale ervaring heb ik opgedaan tijdens mijn minor in Parijs genaamd ''New Energies''. Hier werd diep ingegaan op het implementeren van nieuwe energie bronnen (zoals windenergie) op al bestaande infrastructuren. Daarnaast was ik op de Franse universiteit projectleider van een studentengroepje die een oude Franse boerderij moest verduurzamen. Het project is voldoende afgerond!

Tijdens een van de kwartaal schoolprojecten was ik onderdeel van de projectgroep die door het bedrijf 'Cadix' is uitgeroepen tot winnaar voor beste ontwerp en gebruik van materialen. Het betrof een pick and place machine.