Vlotte en enthousiaste student Ondernemerschap en retail management op zoek naar een commerciële afstudeerstage (regio Oss)!

Ayse

Aise gaat graag aan de slag met een commercieel onderzoek richting marketing/communicatie.

Dit is Ayse

Maak kennis met Aise: deze gedreven student ondernemerschap en retailmanagement is per september op zoek naar een uitdagende commerciële afstudeeropdracht, waarbij ze zich volledig kan focussen op haar afstudeerscriptie. Ze is voor een periode van vijf maanden fulltime inzetbaar.

Nadat Aise haar havo afrondde, twijfelde ze eerst of ze de studie 'docent Nederlands' moest gaan volgen. Na een open dag voor deze opleiding, besloot ze toch om het niet te doen. De keuze viel toen al snel op ondernemerschap en retailmanagement. Ondernemen zit bij haar familie in het bloed en ze wil over een aantal jaar wellicht zelf een eigen onderneming op starten.

Zo heeft ze in leerjaar twee samen met een medestudent een eigen onderneming opgericht, waarbij ze een product hebben ontworpen en deze ook daadwerkelijk hebben verkocht. Daarnaast trekt het vak marketing haar ook ontzettend aan.

In leerjaar drie heeft Aise stage gelopen bij de Rabobank in Oss, waar ze deels heeft meegewerkt en verschillende marketing activiteiten op zich heeft gepakt. Denk hierbij aan content creatie, social media beheer, website beheer, het organiseren van evenementen etc. Daarnaast heeft ze ook een onderzoek moeten uitvoeren waarover je hieronder meer kunt lezen. Na deze stage, heeft ze ervoor gekozen om de minor 'docent in het middelbare onderwijs' te gaan volgen. Ze had nog steeds interesse in een leraren opleiding en kon er zich tijdens dit half jaar volledig op focussen. Ze heeft twee dagen per week stage gelopen op een middelbare school als stagiair 'masterclass business & economie'.

Momenteel is Aise op zoek naar een afstudeeronderzoek waarbij ze zich volledig kan focussen op het vraagstuk. Ze wil graag een vraagstuk oppakken richting marketing / communicatie. Qua branche / type bedrijf maakt het haar niet zo veel uit. Na haar stage wil ze graag aan het werk als marketeer om ervaring binnen dit vakgebied op te doen.

Naast haar studie heeft ze enkele bijbanen gehad, wat laat zien dat Aise niet graag stil zit. Momenteel werkt ze bij het bedrijf van haar vader.

Aise omschrijft zichzelf als een doorzetter, sociaal en iemand met veel inlevingsvermogen. Aise geeft aan dat ze zichzelf nog steeds kan verbeteren als het gaat om haar persoonlijke planning. Dit is dan ook iets waar ze graag aan wil werken.

Naast haar studie en bijbaan, besteed ze veel aandacht aan haar vrienden en familie. Ze kookt en tuiniert graag en daarnaast is ze erg reislustig.

Kan deze vlotte dame bij jullie langs komen?

Waarom je deze kandidaat in je team wil hebben

Aise heeft in het tweede leerjaar van haar opleiding een eigen onderneming opgericht samen met een medestudent. Een bezoek aan de Kamer van Koophandel voor het inschrijven van de onderneming was een onderdeel van het project. Een sound-bank, oftewel een speaker en een powerbank in één, werden ingekocht via een tussenpersoon in China en weer doorverkocht via de webshop. De belangrijkste taak van Aise was het bijhouden van de social mediakanalen. Facebook, Instagram en de webshop waren onder haar beheer. Zij bedacht nieuwe online acties, zoals een like-deel-en win actie tijdens de feestdagen. Ook het verlagen van de prijs tijdens de feestdagen heeft er toe doen leiden dat er meer werd afgezet.

Aise heeft tijdens haar meewerkstage in het derde leerjaar een onderzoek verricht naar effectieve marketingcommunicatiemiddelen in opdracht van Rabobank Oss Bernheze. Er is zowel onderzoek verricht naar online als offline middelen. Klantenquêtes en interne interviews waren leidend in het onderzoek. De enquête stond online en kon ingevuld worden door klanten binnen het werkgebied. Wanneer de respons achterbleef heeft Aise op de Osse markt geënquêteerd. De resultaten van het onderzoek heeft Aise gepresenteerd in een vlog. Want wat bleek uit het onderzoek? Beelden zeggen eenmaal meer dan woorden. De meewerkstage bij de Rabobank heeft Aise afgerond met een 8.