Ishara (22) is een HBO studente Bedrijfskunde en per februari op zoek naar een afstudeerstage!

Ishara

Dit kan Ishara voor je doen

;

Waarom je deze kandidaat in je team wil hebben

Project: Meewerkstage You-Get B.V. Situatie: In jaar 3 van de opleiding Bedrijfskunde heeft Ishara 21 weken stage gelopen bij het bedrijf You-Get B.V (IT consultancy bedrijf). Daarnaast was de stage tevens een voorbereiding op het afstuderen. Hierbij moest Ishara naast het meewerken ook werken aan een onderzoeksopdracht, waarin het oplossen van een beroepsprobleem centraal stond. Taak: Gedurende de stageperiode, heeft Ishara verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Zo was Ishara verantwoordelijk voor het ondersteunen van het YG-educated platform, het bijwonen en beoordelen van live-demo's, het organiseren van brainstormsessies m.b.t. het onderzoek en het YG- educated platform, het organiseren van virtuele gesprekken met de grote klanten van YG en tot slot het afnemen van interviews met de directors en het MT. De onderzoeksopdracht lag in het domein van kennismanagement en luidde als volgt: ''Op welke manier kan You-Get door het toepassen van kennismanagement het kennisniveau van de medewerkers op peil brengen en houden zodat zij zich kunnen blijven onderscheiden op de markt?'' Actie: voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is er gebruik gemaakt van zowel desk- als fieldresearch. Daarnaast was het voornamelijk ook samenwerken en communiceren binnen het team om zo nieuwe inzichten te verkrijgen Resultaat: uiteindelijk heeft Ishara met haar onderzoek een framework op kunnen zetten, waar het bedrijf nu mee verder kan. Daarnaast zijn er ook weer generieke competenties ontwikkeld zoals: samenwerken/netwerken, communiceren, verantwoord handelen en professionaliseren. Ishara heeft voor haar stage een gemiddeld resultaat behaald van een 8,7!

Project: contentmarketingplan opstellen Situatie: Ishara heeft in jaar 2 van de opleiding Bedrijfskunde een contentmarketingplan geschreven voor het bedrijf SQLTreeO (online database bedrijf). Taak: De taak van Ishara was om individueel een contentmarketingplan te schrijven voor een zelfgekozen bedrijf. Hierbij diende op basis van de geformuleerde onderzoeksvraag, ook bijbehorende deelvragen te worden opgesteld, om uiteindelijk tot een gepast advies te kunnen komen voor het bedrijf. Actie: Door middel van desk-en fieldresearch kon de benodigde informatie worden verkregen. Ishara heeft bijvoorbeeld verschillende interviews gehouden met de medewerkers van het bedrijf. Daarnaast heeft Ishara ook een enquete uitgezet onder de verschillende klanten binnen het bedrijf om o.a inzicht te kunnen verkrijgen over de customer journey en een buyer persona op te kunnen stellen. Resultaat: Uiteindelijk heeft Ishara het bedrijf kunnen helpen met de volgende vraagstelling: Op welke manier kunnen potentiële database administrators en ICT managers getriggerd worden door specifieke content die voor hen belangrijk is bij de uitvoering van hun werk? Uiteindelijk heeft Ishara met dit project verschillende taak- en generieke competenties (verder) kunnen ontwikkelen; zoals TC1: probleemherkenning, TC2: diagnosticeren/analyseren, GC1: methodisch handelen, GC3: adviseren, GC4: innoveren en GC6: communiceren. Tot slot heeft Ishara voor het rapport een 9.1 behaald!

Project: Extern bedrijfsproject, stichting R.G. Ruijs. Situatie: In jaar 2 van de opleiding Bedrijfskunde heeft Ishara gewerkt aan een beroepsopdracht samen met een projectgroep dat bestond uit 5 medestudenten. De opdrachtgevers waren afkomstig van stichting R.G. Ruijs, oftewel de oprichters van het Bevrijdingsfestival en de vrijheidsweken binnen Den Haag. Taak: Aan ons werd de volgende opdracht gegeven: "In hoeverre is er draagvlak voor een comité of een andere vorm van contact tussen partijen op het gebied van De Tweede wereldoorlog binnen Den Haag? Actie: Samen met de projectgroep heeft Ishara verschillende deelvragen opgesteld. vervolgens is er voor het onderzoek een steekproef genomen van 12 partijen die tot slot zijn geïnterviewd. Ook is er een interview afgenomen met de gemeente Den Haag. Er is voornamelijk gebruik gemaakt van fieldresearch. Resultaat: de onderzoeksresulaten zijn gedeeld met de opdrachtgevers. Daarnaast is er een rapport verzorgd met gepast advies. Ook tijdens dit half jaar durende project zijn er verschillende (generieke) competenties ontwikkeld waaronder: TC1 Probleemherkenning, TC2 Diagnostiseren/analyseren, TC3 Ontwerpen, TC4 Veranderen, TC5 Evalueren, GC1 Methodisch handelen, GC2 Schakelen en verbinden, GC3 Adviseren, GC5 Samenwerken/netwerken, GC6 Communiceren GC7 Verantwoord handelen, GC8 Professionaliseren. Uiteindelijk is het rapport beoordeeld met een 8,0!