Gedreven student Business Studies met de afstudeerrichting management en beleid

Bonno

Dit is Bonno

Ik stel je graag voor aan Bonno. Hij studeert Business Studies met de afstudeerrichting management & beleid. Hij is per februari op zoek naar een afstudeerstage. Hij kan 4 dagen op kantoor aanwezig zijn en hiervan 2 dagen meewerken.

Bonno heeft voor zijn opleiding gekozen, omdat hij een brede economische studie zocht. In het begin van zijn opleiding heeft hij verschillende vakken gevolgd, zoals finance, marketing, hrm en bedrijfskundige vakken. Het optimaliseren van processen vindt hij enorm interessant. Hij vindt het belangrijk dat je concrete verbeteringen kan doorvoeren binnen een organisatie.

Bonno heeft bij een bouw bedrijf stage gelopen en heeft hier verschillende onderzoeken uitgevoerd. Hij heeft een medewerkerstevredenheid onderzoek uitgevoerd en heeft meegeholpen met het behalen van een ISO 9001 certificaat.

Ik heb Bonno leren kennen als een nuchtere en gedreven student. Hij komt in het begin rustig over, maar wanneer hij zijn plek weet komt hij meer los. Verder is hij erg zelfstandig en gedisciplineerd.

Dit kan Bonno voor je doen

- Interne processen verbeteren en implementeren
- Marktonderzoek uitvoeren

Waarom je deze kandidaat in je team wil hebben

1. Tijdens zijn meewerkstage bij een bouwbedrijf heeft Bonno zich bezig gehouden met het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hiervoor heeft hij aan de hand van de werktevredenheidstheorieën bij de medewerkers een enquête afgenomen en vervolgens op aanvraag van de opdrachtgever interviews afgenomen bij een specifieke afdeling. Aan de hand van deze resultaten is er een rapport geschreven en een presentatie gegeven over de huidige stand van zaken met betrekking tot de medewerkerstevredenheid.

2. Op dit moment schrijft Bonno een advies over een veranderingsplan voor een zorgorganisatie die haar servicedesk gaat outsourcen. Hiervoor brengt hij de huidige situatie in kaart en interviewt hij de betrokkenen om de behoeften te achterhalen. Aan de hand van deze resultaten en de theorie over verandering schrijft hij een advies naar eigen inzicht over hoe deze zorgorganisatie de outsourcing het beste kan begeleiden.