Gemotiveerde student is per september beschikbaar voor een leuke afstudeerstage!

Amar

Amar kan aan de slag met een marktonderzoek, reputatiemanagement of een businessplan.

Dit is Amar

Mag ik je voorstellen aan de 23 jarige Amar? Hij studeert Hospitality Management en zal per september beginnen met zijn afstudeerstage. De keuze voor deze opleiding was voor hem niet moeilijk. Het leuke aan zijn opleiding vindt hij het contact, inspelen op de wensen van de gast/klant en hen ook met een positief gevoel laten vertrekken. Tijdens zijn afstudeerstage zou hij graag een behoefte of marketingonderzoek verrichten. Hij heeft al eens eerder een marketing adviesplan geschreven in zijn eerdere stage en dat is hem goed bevallen (zie hieronder).

Het liefst werkt Amar zelfstandig, en vraagt zelf om begeleiding waar nodig. Tijdens zijn stage wil hij zich voornamelijk ontwikkelen op het gebied van communicatie. Indien het nodig is om bepaalde kennis te bezitten voor een stage opdracht die hij momenteel nog niet heeft wil hij zich hier graag in bijscholen.

Amar is een gedreven jongen die enthousiast te werk gaat. Hij is een serieuze student die al veel eerdere ervaringen op heeft gedaan in zijn stages in zowel binnen als buitenland. Amar pakt de leiding waar nodig en werkt altijd hard!

Mag Amar bij jullie op gesprek komen?

Dit kan Amar voor je doen

- strategisch (online) marketing plan schrijven
- uitvoeren van een klanttevredenheids of imago onderzoek
- reputatiemanagement
- businessplan
- presenteren

Waarom je deze kandidaat in je team wil hebben

Amar heeft, samen met zijn projectgroep, voor een bedrijf een strategische advies plan ontwikkeld en gepresenteerd. In dit plan werd duidelijk uiteengezet welke strategie het bedrijf in de toekomst het beste kan volgen. Amar vindt het belangrijk dat bij team opdrachten, iedereen weet wat zijn of haar rol is en dat er goede communicatie tussen de team leden onderling is. Amar zette zich voor de volle 100% in voor het team en het produceren van inhoud aan het rapport. Na het schrijven van dit strategische advies rapport is dit ook aan de board gepresenteerd door Amar.

Amar heeft voor een bedrijf een marketing advies plan geschreven gericht op de voortbestaan van het bedrijf. Dit bedrijf wilde graag van studenten weten, of zij nog creatieve ideeën hadden om het bedrijf in de toekomst een beter imago op te leveren. Daarnaast wenste het bedrijf, dat studenten ook nadachten hoe het bedrijf nu en in de toekomst meer inkomsten kon generen door middel van advertenties. Het bedrijf wilde graag weten graag weten hoe zij adverteerders aan zich kon binden, die ook bij de kernwaarden van het bedrijf pasten. Dit was een individuele opdracht. De taak van Amar was om als eerste de huidige doelgroep en afzet markt in kaart te brengen. Daarnaast heeft Amar ook de belangen van de doelgroep in kaart gebracht. Als laatste heeft hij door middel van onderzoek in kaart kunnen brengen welke doelgroepen het beste de financiële situatie en imago van het bedrijf zouden kunnen verbeteren. Ook heeft hij door middel van een implementatie plan het bedrijf laten zien, hoe zijn idee direct kan worden toegepast binnen de bedrijfsvoering. Tijdens het schrijven van dit marketing advies plan was er veel contact tussen Amar en de opdrachtgever. Hij vond het fijn om nauw samen te werken met zijn contactpersoon.

Voor een opdracht vanuit school, heeft Amar een business plan geschreven over een nog te ontwikkelen concept. Amar was helemaal vrij om dit concept zelf te bedenken en verder uit te werken. Dit was een project dat Amar in zijn eentje moest doen. Het schrijven van een business plan, omvat vele facetten en Amar heeft zo veel mogelijk facetten omschreven en te beschrijven. Amar heeft als eerste de kernwaarde van zijn concept in kaart gebracht om vervolgens te onderzoeken welke markt interessant is en matcht met zijn kernwaarden. Vervolgens is er dieper onderzoek geweest naar de doelgroepen van deze markt en waarom deze interessant zouden zijn voor Amar concept. Als laatste is aan de hand van inschattingen en het voorgaande onderzoek een exploitatie begroting opstelt om te kunnen bepalen of het concept wel of niet levensvatbaar is.