Afstudeerstage procesverbetering/procesoptimalisatie

procesoptimalisatie door gedegen behoefte analyse

Dit ga je leren

Je leert hoe het is om in een echt bedrijf te werken. De kennis die je hebt opgedaan tijdens de colleges breng je eindelijk in de praktijk.

Je stagebedrijf zorgt ervoor dat alle waterkennis op peil blijft in de watersector. Het bedrijf richt zich op bij- en nascholing van professionals werkzaam bij diverse organisaties. Gemiddeld volgen 2500 cursisten jaarlijks één van de meer dan 100 trainingen in Nederland of in het buitenland. Door de groei van de organisatie, veranderende wetgeving (AGV), risicobeheersing, informatie security is het IT-systeem dat de bedrijfsprocessen en werkwijzen ondersteunt, verouderd. Daarom wil het bedrijf inzicht in welk systeem passend is bij het primaire proces met als doel zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werken.

Je voert zelfstandig een onderzoek uit waarbij governance, risk, compliance, security, wensen van gebruikers en klanten ten behoeve van de verbetering van processen in wordt verwerkt. Je analyseert de huidige processen, neemt interviews af bij werknemers, brengt in kaart aan welke risk en securityeisen het systeem moet voldoen en kijkt welke aanbieders erop de markt zijn. Ook kijk je naar de koppeling met andere softwarepakketten. Op basis van alle informatie schrijf je de bevindingen in een adviesrapport voor de nieuwe gewenste situatie. In je implementatie breng je een advies uit op het nieuwe systeem waar zij gebruik van gaan maken.

Naast je onderzoek ga je één a twee dagen in de week aan de slag met de procedures en werkwijzes voor hun ISO-certificering. Je kijkt kritisch naar de processen en vult waar nodig aan. Dit alles met als doel optimaliseren van processen en toekomstbestendig houden van de organisatie.


Zo ziet jouw dag eruit

Bij de start van je stage maak je een plan van aanpak die als basis dient voor je onderzoek. Vanuit deze basis voer je de activiteiten uit die nodig zijn. De ene dag kunnen dit interviews zijn om de wensen in kaart te brengen of het systeem beter te leren kennen, de andere dag is het de eisen conform wetgeving vertalen naar de situatie van het bedrijf. Ook het uitzoeken van IT-leveranciers hoort bij je activiteiten. Uiteindelijk allemaal als doel om een goed advies (programma van eisen) te leveren.

Naast je activiteiten voor het onderzoek werk je aan een digitaal handboek van werkwijzen voor de interne processen. Jij gaat iets doen wat binnen de organisatie nog jaren gebruikt gaat worden!

Dit ben jij

- Communicatief vaardig
- Zelfstandig
- Pro actief
- Procesmatig denken
- Analytisch
- Resultaatgericht

Over dit bedrijf

Het bedrijf geeft bij- en nascholing aan professionals uit de watersector. Denk aan projectleiders, beleidsmedewerkers, technici die betrokken zijn bij waterkeringen, drinkwater, afvalwater, riolering, beheer en onderhoud, natuurontwikkeling, vergunningverlening, handhaving, circulaire economie, klimaat en gezondheid. Veilig, voldoende en kwalitatief water daar mag jij bij helpen!

Dit bedrijf ontwikkelt en organiseert vanuit een centrale locatie al haar trainingen met 25 medewerkers. Alle 300 trainers worden op basis van hun expertise ingehuurd.

Het mooie kantoorpand is zo'n 20 minuten met de bus vanaf Utrecht Centraal.
group
20+ medewerkers
mood
Informeel en plat
local_bar
Mooi, sfeervol kantoor