ADD / ADHD en een scriptie schrijven

Hoe ga ik hiermee om en wat kan ik doen?

Afstuderen met ADD/ADHD

Als je ADHD of ADD hebt heb je heel veel kwaliteiten. Je bent vaak heel enthousiast, creatief, kunt goed out of the box denken en je denkt snel en vaak veel meer in grote lijnen. Echter het houden van structuur en overzicht en het stellen van realistische concrete doelen kan lastig zijn. Juist bij het schrijven van een scriptie en het zelfstandig uitvoeren van onderzoek wordt verwacht dat je hoofd- en bijzaken kunt scheiden en dat je jouw bevindingen in een logische rode draad presenteert. En dat is vaak exact wat lastig is als je ADD of ADHD hebt. In dit artikel geven we je praktische tips om toch succesvol af te studeren!

1. Kies een leuk onderwerp

Als je mag afstuderen begin dan eerst met het oriënteren op een leuk en geschikt onderwerp. Doordat je een onderwerp kiest wat je leuk vindt en waar je affiniteit mee hebt zorgt dit dan je meer gemotiveerd bent om af te studeren.

2. Structuur neerzetten

Begin vervolgens met het neerzetten van je structuur. Vaak helpt het om een aantal voorbeeldscripties te bekijken voor een logische structuur en daarnaast kun je de syllabus of het beoordelingsformulier van je opleiding bekijken om een idee te krijgen van hoe je de structuur kunt opzetten. Je hebt misschien moeite met structuur, maar als je gaat mindmappen komt al je creativiteit vrij en vaak is dit juist voor mensen met ADD en ADHD de ideale manier om snel tot een goed raamwerk te komen voor je scriptie.

3. Doe vooronderzoek

Je hebt een onderwerp en je hebt nagedacht over de structuur. Probeer nu zoveel mogelijk informatie te vinden over het onderwerp, maar doe dat wel slim, anders ‘verzuip’ je in alle informatie. Maak een vragenlijst (bijvoorbeeld aan de hand van het 6W model van Ferrel) en ga in gesprek met je opdrachtgever. Probeer bijvoorbeeld als je een marketingplan moet schrijven te achterhalen waarom de opdrachtgever dit wil, welk doel streeft hij na? Gaat het om meer omzet door nieuwe klanten of wil jouw opdrachtgever juist de retentie vergroten bij bestaande klanten? Verzamel ook informatie over de organisatie, denk aan jaarverslagen en vraag met wie je allemaal kunt gaan praten binnen de organisatie. Vraag ook welke externe informatie binnen de organisatie al aanwezig is. Vaak zijn er ook al marktrapporten die je kunt gebruiken.

4. Ga op een andere locatie werken

Blijf als je ADD of ADHD hebt niet thuis hangen, de kans op afleiding is dan heel groot. Door jezelf weg te halen uit je “eigen” omgeving, met alle afleiding die daarbij hoort, creëer je een werkklimaat.

5. Zorg voor een vast ritme

Door op vaste tijden naar bed te gaan en op te staan, zorg je dat je voldoende slaap krijgt op een nacht. Je bent dan beter uitgerust en hebt een vast ritme, waardoor je minder snel geneigd bent om je nog een keer om te draaien als je eigenlijk moet gaan studeren.

6. Maak een planning

Plan per uur in wat je gaat doen. En zorg ook voor pauzes. Plan daarnaast niet alleen je werkzaamheden voor je scriptie maar zorg ook voor voldoende afleiding. Lees ook deze 5 tips die je helpen bij het plannen van je scriptie.

7. Vraag hulp van je mentor of opleiding

Verwacht wordt dat je jouw scriptie en onderzoek zelfstandig kunt uitvoeren. Jouw begeleider of mentor vanuit jouw opleiding kijkt veel meer of jouw scriptie wel voldoet aan de richtlijnen van de opleiding. Bij ADHD is juist het zorgen voor structuur en afbakening in je scriptie en onderzoek heel belangrijk. Dit zorgt dat jij met meer focus aan je scriptie kunt en gaat werken. Overleg dus regelmatig met je begeleider of mentor vanuit je opleiding. Vanuit jouw opleiding is er wellicht ook extra ondersteuning mogelijk waardoor je misschien recht hebt op meer begeleiding. Kijk ook of je wellicht met medestudenten van je opleiding kunt afspreken, sparren is vaak de efficiëntste methode om meters te maken als je vastzit. Bedenk dit; Vragen stellen is nooit stom, en je hebt alleen jezelf ermee als je vast zit en er niets aan doet.

En is dit allemaal niet mogelijk? Zorg dan dat je tijdig een scriptiebegeleider zoekt die je kan helpen met het opstellen van een realistische planning met voldoende contactmomenten zodat het schrijven van jouw scriptie geen worsteling wordt.